Halcy

Hình dập nhiệt The Mountains Are Calling and I Must Go/MP061

Không có đánh giá
5.000₫
Hình dập nhiệt The Mountains Are Calling and I Must Go
Ý nghĩa: Những ngọn núi đang gọi và tôi phải đi
Kích thước: cao 5cm; rộng 5cm.
Vị trí cá nhân hóa nên dùng: Mặt trước ví, passport, góc bìa sổ, góc túi xách,...
Phù hợp với các loại da bò, không phù hợp với các loại da exotic như: cá sấu, cá mập, kỳ đà, đà điểu, trăn,...

Có thể bạn sẽ thích