Halcy

Dập nhiệt, dập nhũ bạc và vàng tên riêng, tên tắt miễn phí/MP004

Không có đánh giá
5.000₫

Dập nổi, dập nhũ bạc và vàng tên riêng, tên tắt miễn phí. Thích hợp cho ví, bìa hộ chiếu, vỏ điện thoại, tạp chí, bìa sổ tay, thẻ hành lý và nhiều sản phẩm khác.

Lưu ý: Halcyon sử dụng loại nhũ tốt nhất, nhưng theo thời gian nhũ sẽ bị bong đi nếu bị ma sát nhiều. Bạn nên dập nhũ vào những vị trí không bị ma sát khi sử dụng

Kích thước:
Chữ thường cao 3mm, chữ hoa cao 4,3mm
Chữ tắt tên: cao 7cm
Font: Time New Roman.


Có thể bạn sẽ thích